top of page

Kako PDA dlanovnici u brodogradnji, i to baš u zavarivanju? Što je uopće PDA dlanovnik i koja je njegova svrha? Zašto je došlo do njegove primjene upravo u brodogradnji? Mnogo je pitanja, pa krenimo redom odgovarati na njih. Prvo da razjasnimo što su PDA dlanovnici. PDA (Personal Digital Assistant) je uređaj veličine dlana ruke, a služi za govornu komunikaciju te sadži PIM (Person Information Manager) aplikacije i podatke (adresar, kalendar…).

Ima RAM i ROM memoriju, CPU procesorsku jedinicu brzine 200 do 624 MHz . No kako je došlo do primjene PDA u brodogradnji? Na brodogradilištu uvjeti rada vrlo su nepovoljni. Radnici koji zavaruju izloženi su mnogim opasnostima poput ozljeda i isparivanju štetnih plinova. Oblici koji se zavaruju prilikom izrade broda vrlo su komplicirani. Takvi problemi doveli su do neizbježne potrebe da se razvije sustav robotskog mobilnog zavarivanja sa bežičnim upravljanjem. Dugo vremena za zavarivanje u brodogradnji koristili su se žičani dlanovnici pomoću kojih se upravljalo zavarivačkim robotima. No razvojem tehnologije polako j i njihova potreba počela zamirati. Uslijedili su pokusi koji su utvrdili da korištenje bežičnog upravljanja pomoću PDA dlanovnika je moguće. PDA dlanovnici zamijenili su stare žičane konzole za upravljanje, te bežičnog upravljanja pomoću PDA dlanovnika je moguće. PDA dlanovnici zamijenili su stare žičane konzole za upravljanje, te radnicima omogućili ugodnu radnu atmosferu i nesmetan rad.

Ljudi koji rade na brodogradilištima više ne moraju biti blizu robota dok on obavlja posao niti biti ograničeni radnim prostorom zbog žica. PDA dlanovnici koji se koriste za zavarivanje u brodogradnji svakako su veliki napredak na području zavarivanja. Skraćeno je radno vrijeme radnicima, oni nisu izloženi opasnostima niti je njihovo zdravlje dugoročno gledano ugroženo.

Petar Oreč

PDA dlanovnici

bottom of page