top of page

U zrakoplovnoj i drugim industrijama se posljednjih godina koriste kompozitni materijali. Kompoziti se sastoje od mreže karbonskih ili staklenih vlakana unutar metalne ili polimerne matrice, pri čemu vlakna djeluju kao svojevrsna armatura. Takvi materijali mogu biti čvršći i lakši od metala, ali njihova upotreba donosi neke probleme.

Na kompozitima se oštećenja teže uočavaju nego na tradicionalnim materijalima, jer kod kompozita oštećenja nisu uvijek vidljiva na površini. Profesor aeronautike i astronautike Brian L. Wardle je zajedno s kolegama razvio novu metodu otkrivanja unutarnjih oštećenja kompozita, koja je objavljena 22. Ožujka ove godine u online časopisu Nanotechnology. Ova nova tehnologija je nastala tijekom višegodišnjeg rada na poboljšavanju svojstava zrakoplovnih kompozita. Za njene primjene su zainteresirane američka vojska i mornarica. Da bi pregled bio moguć, kompozit mora sadržavati mrežu karbonskih nanocijevi u strukturi. Uzorak se spaja na izvor električne struje. Uslijed električnog otpora nanocijevi se zagrijavaju. Kad se nanocijevi dovoljno zagriju da počnu emitirati infracrvenu svjetlost, unutarnja struktura se može promatrati pomoću termovizijske kamere. Na ovaj način se mogu otkriti oštećenja poput pukotina i delaminacija (razdvojenih slojeva kompozita). Ovo nije prvi put da se termovizija koristi za promatranje strukture kompozita. Do sada su se kompozitni dijelovi zagrijavali izvana pomoću velikih grijača da bi emitirali infracrvenu svjetlost. Ono što čini novu metodu originalnom je način stvaranja topline. Svojstva karbonskih nanocijevi su iskorištena na vrlo pametan način da bi se toplina stvarala iznutra, čime se eliminira potreba za vanjskim izvorom topline.

Pred realizacijom stoje dvije prepreke : potrebno je projektirati kompozite dobrih svojstava koji sadržavaju karbonske nanocijevi, te naći praktičan i isplativ način njihove masovne proizvodnje. Profesor Wardle trenutno radi na razvoju novih kompozita s karbonskim nanocijevima, za koje smatra da će imati bolja mehanička svojstva od dosadašnjih kompozita.

Ivan Radošević

Kontrola oštećenja kompozita

bottom of page