top of page

U istočnoj zgradi FSB–a nalazi se Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje („Termolab”) veličine 250 m2 koji se tamo nalazi od 1978. godine. Ondje rade uglavnom studenti usmjerenja termotehnike i procesne tehnike, pohađajući vježbe, radeći na diplomskim radovima, doktoratima, itd. „Termolab“ se slobodno može usporediti sa sličnim fakultetskim laboratorijima u inozemstvu, što se može vidjeti iz njegove opremljenosti. Njihov najnoviji uređaj je TRT (Thermal Response Test), radi se o pokretnom uređaju koji služi za ispitivanje toplinskih svojstava tla.

Rezultati tih ispitivanje služe za projektiranje dizalica topline povezanih s tlom. Sam uređaj je osmišljen,razvijen i izrađen na našem fakultetu, te je jedan od rijetkih takvih uređaja u Europi. Nedavno su sa njime uspješno obavljena mjerenja na budućoj lokaciji IKEA centra u Hrvatskoj. Posebni dio laboratorija posvećen je termografiji (beskontaktna metoda za određivanja temperature i njezine raspodjele po površini), laboratorij posjeduje nekoliko termografskih kamera (što starijih, što novijih digitalnih). Inače naš fakultet drži izobrazbu za energetsko certificiranje zgrada, gdje je termografija vrlo važna, npr. određivanje mjesta gdje dolazi do gubitka topline, te izobrazbu termografista. U laboratoriju postoji i komora gdje se ispituju uređaji za grijanje/ hlađenje (radijatori, ventilokonvektori, itd.), uglavnom za potrebe proizvođača. Većina ispitivanja koja se vrši u laboratoriju je naručena od strane tvrtki u svrhu testiranja novih proizvoda i prototipa. Osim nastavnih aktivnosti i znanstveno istrazivačkog rada, LTTU pokriva područje i mjerenja iz područja primijenjene termodinamike i to: Toplinski aparati i uređaji, Grijanje i klimatizacija, Sigurnosna i regulacijska armatura, Protupožarna zaštita i mikroklima, te Posebna područja Postoji i odvojeni dio laboratorija tj. laboratorij za obnovljive izvore energije takozvano Sunce, nalazi se u odvojenoj zgradi pored fakulteta.

U „Suncu” se ispituju kotlovi (na ulje, plin i kruto gorivo, uključujući i biomasu). U sklopu objekta nalazi se i dizalica topline s tlom kao toplinskim spremnikom, sustav za grijanje, priprema PTV a (potrošna topla voda) sa sunčevim kolektorima te sušara pogonjena obnovljivim izvorima energije (fotonaponskim ćelijama i zračnim sunčanim kolektorom).  Kolegiji koji se održavaju u „Termolabu”: Laboratorijski rad, Elementi gradnje aparata, Infracrvena termografija, Termotehnički pokus, Obnovljivi izvori energije, Hlađenje i dizalice topline, te Projektiranje rashladnih sustava.

 

Davor Stjelja

Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje

bottom of page